Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2019

Featured post

[GAME PPTX + Elearning] Game vượt trướng ngại vật

Bắt đầu trò chơi Trang bìa Quiz chọn 1 đáp án đúng Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 2 Điền từ còn thiếu vào ô trống Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 3 Sắp sếp theo thứ tự trừ trên xuống Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 4   Chọn nhiều đáp án Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 5 Trả lời câu hỏi điền từ Hoàn thành Game Ngoài ra chúng tá có thể thêm rất nhiều bước vượt chướng ngại vật, thêm các dạng câu hỏi tương tác ở bài này.  Để được hướng dẫn, và nhận bài vui lòng comment bên dưới.   Have a nice day./

[Articulate Storyline] Bài 2: Lựa chọn kích thước file Story trong Articulate Storyline

Hình ảnh
LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC MẶC ĐỊNH CỦA ARTICULATE STORYLINE. Sau khi bạn tạo đước một dự án mới với Articulate Storyline thì kích thước mặc định của bài online sẽ là rộng  720pixels cao 540pixels . Nhưng bạn có thể thay đổi kích thước file story tùy theo nhu cầu của mình. Thay đổi kích thước bài online của bạn. 1.Đi đến thẻ Design trên storyline và click vào Story Size.   2.Sau khi cửa sổ  Change Story Size   hiện ra bạn có 3 lựa chọn. Tỉ lệ  4:3  720x540 Tỉ lệ  16:9  720x405 Chọn  Custom  bạn có thể lựa chọn kích thước riêng cho file story của bạn. Tại mục Lock aspect ratio nó giúp khóa tỉ lệ của file story của bạn. Bỏ tích dấu thì bạn có thể tùy chỉnh kích thước phù hợp với yêu cầu của mình. 3.Nếu bạn  tăng kích thước bài online và chọn 1 trong 2 lựa chọn ở phần  If  new size is larger :   Scale To Fit:  Với lựa chọn này nội dung trong slide sẽ tưởng ứng phù hợp với sự thay đổi kích thước mới. Trong tường hợp khóa tỉ lệ thì nó sẽ duy trì tỉ

Storyline 3 - Bài 1: Bắt đầu với Articulate Storyline

Hình ảnh
  Bắt đầu với Articulate Storyline  Để bắt đầu tạo bai giang online chúng ta có 3 cách: Tại màn hình chính của Storyline Click  New Project . Ấn tổ hợp phím  Ctrl + N  trên bàn phím của bạn. Nếu như bạn đang mở Storyline rồi hãy chọn thẻ File tiếp theo click  New . Articulate Storyline sẽ mở ra bạn sẽ nhìn thấy Storyview. Tại đây nó sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về bài thiết kế. Để chỉnh sửa các slide cá nhân bạn chỉ việc click vào các slide thi nhỏ để chuyển sang Slide View. Ngoài ra để bắt đầu một nội dung mới chúng ta cũng có thể sử dụng 2 hình thức khác. Ghi màn hình máy tính bằng cách click Record Screen. Nhập các file có sẵn như Powerpoint, Quizmaker, Project teamplate… Lưu dự án mà bạn mới tạo. Sử dụng tổ hợp phím  Ctrl+S Click biểu tượng  Save  trên thanh  Quick access  ở phía trên gó   c trái. Lựa chọn thẻ  File   sau đó chọn  Save  hay  Save as  tùy theo mục đích của mình. Lưu ý: Nếu bạn đóng dự án