Featured post

[GAME PPTX + Elearning] Game vượt trướng ngại vật

Bắt đầu trò chơi Trang bìa Quiz chọn 1 đáp án đúng Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 2 Điền từ còn thiếu vào ô trống Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 3 Sắp sếp theo thứ tự trừ trên xuống Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 4   Chọn nhiều đáp án Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 5 Trả lời câu hỏi điền từ Hoàn thành Game Ngoài ra chúng tá có thể thêm rất nhiều bước vượt chướng ngại vật, thêm các dạng câu hỏi tương tác ở bài này.  Để được hướng dẫn, và nhận bài vui lòng comment bên dưới.   Have a nice day./

Storyline 3 - Bài 1: Bắt đầu với Articulate Storyline


 

Bắt đầu với Articulate Storyline


 Để bắt đầu tạo bai giang online chúng ta có 3 cách:
  • Tại màn hình chính của Storyline Click New Project.
  • Ấn tổ hợp phím Ctrl + N trên bàn phím của bạn.
  • Nếu như bạn đang mở Storyline rồi hãy chọn thẻ File tiếp theo click New.
Articulate Storyline sẽ mở ra bạn sẽ nhìn thấy Storyview. Tại đây nó sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về bài thiết kế. Để chỉnh sửa các slide cá nhân bạn chỉ việc click vào các slide thi nhỏ để chuyển sang Slide View.


Ngoài ra để bắt đầu một nội dung mới chúng ta cũng có thể sử dụng 2 hình thức khác.

  • Ghi màn hình máy tính bằng cách click Record Screen.
  • Nhập các file có sẵn như Powerpoint, Quizmaker, Project teamplate…

Lưu dự án mà bạn mới tạo.

  • Sử dụng tổ hợp phím Ctrl+S
  • Click biểu tượng Save trên thanh Quick access ở phía trên gó c trái.
  • Lựa chọn thẻ File  sau đó chọn Save hay Save as tùy theo mục đích của mình.

Lưu ý:

  • Nếu bạn đóng dự án mà chưa lưu lần nào thì nó sẽ hiển thị một thông báo nhắc lưu hay không lưu dự án của mình.

Kích cỡ file Story của bạn.

  • Khi bạn bắt đầu một dự án mới với Storyline  thì kích thước mặc định của nó sẽ là rộng  720 pixel cao 540 pixel. Tuy nhiên bạn có thể thay đổi điều này trong mục story size setup. Và lời khuyên dành cho bạn là nên thay đổi kích thước mặc định phù hợp với mục đích của bạn trước khi thiết kế bất kì cái gì. Nếu khi bạn thiết kế file story xong rồi mới chỉnh sửa kích thước nó sẽ làm thay đổi một số thứ bên trong và bạn sẽ phải sửa lại những gì mình đã làm :D.

Have a good day./