Featured post

[GAME PPTX + Elearning] Game vượt trướng ngại vật

Bắt đầu trò chơi Trang bìa Quiz chọn 1 đáp án đúng Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 2 Điền từ còn thiếu vào ô trống Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 3 Sắp sếp theo thứ tự trừ trên xuống Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 4   Chọn nhiều đáp án Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 5 Trả lời câu hỏi điền từ Hoàn thành Game Ngoài ra chúng tá có thể thêm rất nhiều bước vượt chướng ngại vật, thêm các dạng câu hỏi tương tác ở bài này.  Để được hướng dẫn, và nhận bài vui lòng comment bên dưới.   Have a nice day./

[Presenter]Error#1. Bài giảng Elearning xoay vòng mãi không chạy

Nguyên nhân : Không mở được bài giảng online là do adobe flash player đã cập nhận bản 23.xx. Bản này yêu cầu bảo mật rất cao nên bài giảng được lưu trên máy tính không load được. (Bài giảng chỉ xoay vòng màu xanh nhưng không vào được bài học)


Cách khắc phục:
1. Khắc phục lỗi khi chạy bài giảng online trên Internet Explorer:
Bước 1: Vào Start chọn Control Panel, chọn Flash Plaỵer, chọn thẻ Advanced, -> Trusted Location Settings...

Chọn Add rồi nhập vào cửa sổ tên ổ đĩa chứa bài giảng cần xem (gõ vào D:\, E:\...) nhấn Confirm, nhấn Close.
Bước 2: Tìm đến file Index bài giảng chọn phải chuột, chọn Open With, chọn Internet Explore để xem bài giảng.

2. Mở bài giảng elearning với trình duyệt khác như Google Chrome, Cốc Cốc...
Bước 1: Mở trình duyệt web coppy và dán địa chỉ sau vào thanh trình duyệt :
https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager04.html
Bước 2: Bấm vào mũi tên tại Edit Locations.... sau đó chọn add locations .....
Bước 3: Gõ các ổ đĩa chứa bài ELearning tại máy tính vào website (Ví dụ ổ đĩa C thì nhập vào C:\) - Sau đó bấm vào Confirm (Có thể xem tên các ổ đĩa, ổ đĩa CD tại My Computer)

Bước 4: Chọn tiếp Always allow sau khi đã add các ổ đĩa có chứa file bài giảng
Tắt trình duyệt mở lại bài online của mình lên và kiểm tra kết quá.
Have a good day./

Nhận xét