Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2019

Featured post

[GAME PPTX + Elearning] Game vượt trướng ngại vật

Bắt đầu trò chơi Trang bìa Quiz chọn 1 đáp án đúng Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 2 Điền từ còn thiếu vào ô trống Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 3 Sắp sếp theo thứ tự trừ trên xuống Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 4   Chọn nhiều đáp án Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 5 Trả lời câu hỏi điền từ Hoàn thành Game Ngoài ra chúng tá có thể thêm rất nhiều bước vượt chướng ngại vật, thêm các dạng câu hỏi tương tác ở bài này.  Để được hướng dẫn, và nhận bài vui lòng comment bên dưới.   Have a nice day./

[Articulate Storyline] Bài 4: Làm việc với giao diện Articulate Storyline

Hình ảnh
Storyline 3 giúp bạn xử dụng linh hoạt trong thiết kế, nó tùy biến giao diện rất tốt. Chuyển đổi giữa chế độ Story V iew và Slide View Làm việc với trình soạn thảo câu hỏi   Làm việc với các bảng điều khiển trong Storyline Thay đổi mức độ thu phóng   Xử dụng phím tắt Cài đặt tùy chọn chung Chuyển đổi giữa chế độ Story View và Slide View Story View   giúp bạn có một cái nhìn tổng quan về toàn bộ khóa học bạn đang thiết kế, điều hướng, quản lý các slide một cách dễ dàng. Còn Slide View là nơi các bạn thiết kế các slide và các lớp riêng lẻ. Dưới đây là cách di chuyển giữa hai chế độ Story View và Slide View. Nhấp vào nút bên dưới góc phải màn hình (gần thanh trượt thu phóng) Bạn có thể chọn chế độ xem Story View và Slide View tại đây. Tab Story View luôn được bật mỗi khi bạn mở file thiết kế. Tip: Storyline luôn mở chế độ Story View để   nhanh chóng vào chế độ Slide view bạn nhấn đúp vào khung trang trình chiếu mà bạn muốn chỉnh sửa. Làm việc với trình

[Articulate Storyline] Bài 7: Xử dụng phím tắt trong Articulate Storyline

Hình ảnh
Danh sách các phím tắt trong Articulate Storyline giúp bạn thao tác nhanh hơn trong quá trình thiết kế của mình Key(s) Function F1 Help F2 Select all text within a shape after its bounding box has been clicked F3 Switch to Slide View F4 Switch to Slide Master View F5 Switch to Feedback Master View F7 Spell check F10 Publish F12 Preview the entire project Shift+F9 Show or hide gridlines Shift+F12 Preview the current scene Shift+Drag If moving an object, movement is constrained to straight lines. If resizing an object, size maintains aspect ratio. Alt+Drag Move or resize an object with tighter control in one-pixel increments Ctrl+Drag If moving an object, a copy of the object will be created in the new