Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2021

Featured post

[GAME PPTX + Elearning] Game vượt trướng ngại vật

Bắt đầu trò chơi Trang bìa Quiz chọn 1 đáp án đúng Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 2 Điền từ còn thiếu vào ô trống Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 3 Sắp sếp theo thứ tự trừ trên xuống Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 4   Chọn nhiều đáp án Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 5 Trả lời câu hỏi điền từ Hoàn thành Game Ngoài ra chúng tá có thể thêm rất nhiều bước vượt chướng ngại vật, thêm các dạng câu hỏi tương tác ở bài này.  Để được hướng dẫn, và nhận bài vui lòng comment bên dưới.   Have a nice day./

[GAME PPTX + Elearning] Game vượt trướng ngại vật

Hình ảnh
Bắt đầu trò chơi Trang bìa Quiz chọn 1 đáp án đúng Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 2 Điền từ còn thiếu vào ô trống Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 3 Sắp sếp theo thứ tự trừ trên xuống Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 4   Chọn nhiều đáp án Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 5 Trả lời câu hỏi điền từ Hoàn thành Game Ngoài ra chúng tá có thể thêm rất nhiều bước vượt chướng ngại vật, thêm các dạng câu hỏi tương tác ở bài này.  Để được hướng dẫn, và nhận bài vui lòng comment bên dưới.   Have a nice day./

Hướng dẫn cài đặt phầm mềm Isrping Suite 9

Hình ảnh
 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MÊM iSPRING SUITE 9 Bước 1: Tải phần mềm Ispring Suite 9 Trial: https://www.ispringsolutions.com/ispring-suite/download Manual: https://www.ispringsolutions.com/ispring-suite/knowledge-base Full CRk:  TẠI ĐÂY Bước 2 : Kiểm tra hệ điều hành là 32 bit hay 64 bit Thầy cô nhấn chuột phải vào biểu tượng My Computer, chọn Properties kiểm tra phiên bản win của máy tính là 32 bit hay 64 bit Bước 3 . Tiến hành cài đặt Sau khi kiểm tra hệ điều hành thầy cô tiến hành chọn thư mục tương ứng để cài đặt (Ispring Suite 9.7 chỉ cài đặt và chạy ổn định trên Powerpoint từ 2007 trở lên) . Nháy đúp chuột để cài đặt, nếu có Yes/No (hoặc Run) thì nhấn chọn Yes (hoặc Run). Tại cửa sổ tiếp theo, nhấn chọn I accept the items in the License Agreement rồi nhấn Install ( Nếu xuất hiện thông báo Yes/No thì chọn Yes ). Đợi một chút quá trình cài đặt đang diễn ra Khi xuất hiện nút Lauch thì nhấn chọn để kết thúc. Bước 4 . Tiến hà