Featured post

[GAME PPTX + Elearning] Game vượt trướng ngại vật

Bắt đầu trò chơi
Trang bìa

Quiz chọn 1 đáp án đúng

Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 2

Điền từ còn thiếu vào ô trống

Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 3

Sắp sếp theo thứ tự trừ trên xuống

Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 4
 

Chọn nhiều đáp án

Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 5

Trả lời câu hỏi điền từ

Hoàn thành Game

Ngoài ra chúng tá có thể thêm rất nhiều bước vượt chướng ngại vật, thêm các dạng câu hỏi tương tác ở bài này. 
Để được hướng dẫn, và nhận bài vui lòng comment bên dưới.
 
Have a nice day./

Nhận xét

Khánh đã nói…
Giúp mình làm 1 game như này nhé, thank AD
Hy vọng đã nói…
Add vui lòng giúp mình làm game này với ạ, cảm ơn add nhiều ạ.