Featured post

[GAME PPTX + Elearning] Game vượt trướng ngại vật

Bắt đầu trò chơi Trang bìa Quiz chọn 1 đáp án đúng Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 2 Điền từ còn thiếu vào ô trống Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 3 Sắp sếp theo thứ tự trừ trên xuống Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 4   Chọn nhiều đáp án Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 5 Trả lời câu hỏi điền từ Hoàn thành Game Ngoài ra chúng tá có thể thêm rất nhiều bước vượt chướng ngại vật, thêm các dạng câu hỏi tương tác ở bài này.  Để được hướng dẫn, và nhận bài vui lòng comment bên dưới.   Have a nice day./

[Articulate Storyline] Bài 2: Lựa chọn kích thước file Story trong Articulate StorylineLÀM THẾ NÀO ĐỂ THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC MẶC ĐỊNH CỦA ARTICULATE STORYLINE.
Sau khi bạn tạo đước một dự án mới với Articulate Storyline thì kích thước mặc định của bài online sẽ là rộng 720pixels cao 540pixels. Nhưng bạn có thể thay đổi kích thước file story tùy theo nhu cầu của mình.
Thay đổi kích thước bài online của bạn.
1.Đi đến thẻ Design trên storyline và click vào Story Size.
 2.Sau khi cửa sổ Change Story Size  hiện ra bạn có 3 lựa chọn.
  • Tỉ lệ 4:3 720x540
  • Tỉ lệ 16:9 720x405
  • Chọn Custom bạn có thể lựa chọn kích thước riêng cho file story của bạn. Tại mục Lock aspect ratio nó giúp khóa tỉ lệ của file story của bạn. Bỏ tích dấu thì bạn có thể tùy chỉnh kích thước phù hợp với yêu cầu của mình.
3.Nếu bạn  tăng kích thước bài online và chọn 1 trong 2 lựa chọn ở phần  If new size is larger:
 
  • Scale To Fit: Với lựa chọn này nội dung trong slide sẽ tưởng ứng phù hợp với sự thay đổi kích thước mới. Trong tường hợp khóa tỉ lệ thì nó sẽ duy trì tỉ lệ đã lựa chọn với bất kì kích thước nào. Nếu trong trường hợp không khóa tỉ lệ thì kích thước slide sẽ thay đổi theo nhu cầu sử dụng của bạn.
  • Fill Background: Với lựa chọn này nền slide sẽ được thay đổi với kích thước mới, nhưng nó không làm thay đổi nội dung slide của bạn. Nếu bạn lựa chọn mục này và sử dụng  Story Position  tích thả xuống để chọn nơi mà bạn muốn nội dung của mình sẽ xuất hiện.
4.Nếu bạn  giảm kích thước bài online và chọn 1 trong 2 lựa chọn ở phần  If new size is larger:
  •  Scale To Fit: Với lựa chọn này nội dung trong slide sẽ tưởng ứng phù hợp với sự thay đổi kích thước mới. Trong tường hợp khóa tỉ lệ thì nó sẽ duy trì tỉ lệ đã lựa chọn với bất kì kích thước nào. Nếu trong trường hợp không khóa tỉ lệ thì kích thước slide sẽ thay đổi theo nhu cầu sử dụng của bạn.(Tương tự phần Scale To Fit trên )
  • Crop: Với lựa chọn này nội dung trong slide sẽ bị cắt để phù hợp với kích thước slide  mới mà bạn đã chọn. Lúc này nút Next sẽ hoạt động , ấn Next để xác nhận kích thước mà bạn muốn sử dụng. Tiếp theo kéo phần ô màu xanh để lựa chọn phần kích thước slide muốn giữ lại. Ấn vào Apply to All Slides nếu bạn muốn áp dụng cho toàn bộ các slide, ấn vào mũi tên chỉ hướng trái phải để lựa chọn cho slide riêng lẻ.
 5. Click OK  để xác nhận kích thước slide mới.
Mẹo: Hãy thay đổi kích thước slide trước khi bạn muốn thêm một slide tiếp theo nếu không bạn sẽ phải đi sửa nội dung bên trong cho phù hợp với kích thước mới của slide. Không chỉ một mà có thê là tất cả :(
Have a good day!